Kalman Mesarić

Kalman Mesarić rođen je 17.09.1900. u Prelogu. Nakon klasične gimnazije i nekoliko godina novinarskog rada, objavivši već i svoje prve književne radove, ulazi godine 1924. u Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu. Prve samostalne režije bile su mu povjerene već u sezoni 1926.-27. Nakon toga odlazi kao stipendist kazališta i dopisnik kulturnih rubrika zagrebačkih listova na kazališne studije u Berlin. U tom razdoblju dvadesetih, tridesetih i kasnijih godina vrlo je aktivan
kao pisac, kazališni i književni kritičar: 1921. objavljuje novelu Divlji ples, 1923. zbirku pjesama Tragigroteske, a 1925. objelodanjuje svoju prvu dramu Kozmički žongleri. 1930. piše dramu Joco Udmanić. Nakon Joce Udmanića piše komediju I u našem gradu. Prije svog najpoznatijeg dijela Gospodsko dijete objavljuje još dvije drame Korak preko rampe i Poslovne tajne.
Samo Gospodsko dijete i do danas jedinstveni je primjer pučke komedije.
U lipnju 1941. dodijeljen je na rad kazalištu u Sarajevo. Tamo je ostao jednu sezonu kao redatelj i umjetnički rukovoditelj drame. Vrativši se u Zagreb, ostao je u svojoj matičnoj kući do polovice 1947. kada je poslan u Rijeku da organizira prvu stalnu profesionalnu hrvatsku dramu. U Zagrebu mu je u dvije godine nakon rata bilo uz redoviti redateljski rad povjereno uređivanje Kazališnog lista. Prigodom promjene u upravi Narodnog kazališta u Splitu 1947. premješten je onamo u svojstvu direktora drame i redatelja. Uspjesi njegova rada odrazili su se u porastu umjetničkog nivoa predstava pa je za svoj rad dobio, uz ostala priznanja, i republičku nagradu. Već prve sezone povjereno mu je osnivanje i vođenje Dramskog studio. 1952. pozvan je u Sarajevo. Nakon odsustva od punih deset godina vratio se 1957. u Zagreb kao umjetnički rukovoditelj drame i zamjenik kazališta Komedija.
Nakon umirovljenja 1959. i višegodišnjeg literarnog egzila objelodanio je roman Dravom zlato plovi u kojem se, opisujući život gastarbajtera, tematski ponovno vratio svojem zavičaju, Priloku. Pred sam kraj života piše roman Poker Baltazara Bodora.
Kalman Mesarić umro je 30. siječnja 1983. godine u Zagrebu.