Nositelj projekta

Kazališna scena Kalmana Mesarića

Pokrovitelji projekta

Ministarstvo kulture RH
Međimurska županija

Generalni sponzor

Komet d.o.o.

Medijski prate

Studio M, List Međimurje, Međimurske novine, Regionalni tjednik, e-Međimurje, VTV

Suorganizatori

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Muzej Croata insulanus Grada Preloga, Srednja škola Prelog, Osnovna škola Prelog

Sva događanja organizirana su sukladno epidemiološkim preporukama HZJZ.
Ulaz besplatan.