Nositelj projekta

Kazališna scena Kalmana Mesarića i Dom kulture Grada Preloga

Pokrovitelji projekta

Grad Prelog
Međimurska županija
Ministarstvo kulture RH

Sponzori

Komet d.o.o.
Hilding Anders d.o.o.

Medijski prate

Studio M, List Međimurje, Međimurske novine, Regionalni tjednik, e-Međimurje, VTV

Suorganizatori

Ogranak Matice hrvatske u Čakovcu, Muzej Croata insulanus Grada Preloga, Srednja škola Prelog, Osnovna škola Prelog

Sva događanja organizirana su sukladno epidemiološkim preporukama HZJZ.
Ulaz besplatan.